Belarus

Tsjernobyl de kernramp.

Een roetzwarte bladzijde
26 april 1986: een roetzwarte bladzijde in de geschiedenis van Oekraïne en Wit-Rusland. De kernreactor in Tsjernobyl is ontploft! Een fout afgelopen proef waarbij de hele beveiliging was uitgezet. Tot in Schotland en in Nederland slaan meters van de meetapparatuur uit. De hele wereld is geschokt door deze milieuramp van enorme omvang. Pas na een week! wisten de sovjetburgers wat er gebeurd was. Op 1 mei, dag van de arbeid, paradeerden de burgers nog onwetend in de radioactieve regen!
De besmetting
Na de explosie in Tsjernobyl was de straling duizend maal hoger dan in Hiroshima, aldus de Japanse professor Yukio Satow, die de gevolgen van beide rampen onderzoekt. Direct stierven er ca 2000 mensen. Grigory Medvedev, uit de dodenstad Pripyat, beschrijft wat het is om straling van duizenden rems per uur te doorstaan. Hoe de lucht een scherpe ozongeur heeft, je een metalen smaak in je mond krijgt en je ongezond snel bruin wordt. Hoe brandweerlieden van de centrale er op hun sterfbed als negers uitzagen. Tweederde! van de radioactieve neerslag uit Tsjernobyl kwam in Wit-Rusland terecht (fall-out). 23% van de oppervlakte van Wit-Rusland (1,8 miljoen hectare) is besmet. Daar wonen 2,1 miljoen mensen (20% van de bevolking),aldus cijfers van Min. Buitenlandse Zaken van Wit-Rusland.
De Gevolgen
Een erfenis voor lang
Wit-Rusland heeft nog steeds te maken met een ernstige besmetting door het ongeluk met de kerncentrale in Tsjernobyl. Uit gegevens van het instituut voor Medische Technologie te Minsk blijkt dat de gevolgen de komende decennia nauwelijks minder zullen worden!
De medische gevolgen
Van 1986 tot aan 1992 was het officiële aantal sterfgevallen aan schildklierkanker 170. Ter vergelijking: van 1966 tot 1986 waren het er 21. (toename van ca 800%). Enkele duizenden patiënten worden hiervoor behandeld. Het aantal gevallen van leukemie in 1995 t.o.v. 1994 is verdubbeld! Om over alle huidaandoeningen nog maar niet te spreken.
De financiële gevolgen
De verantwoordelijke minister voor Rampbestrijding in Wit-Rusland, die o.a. gaat over de gevolgen van de Tsjernobyl-ramp, geeft in zijn land 14% van de begroting uit aan de bestrijding van de gevolgen van de ramp. Bekostiging van evacuatie en nieuwbouw van woningen, gezondheidszorg etc. De minister schat de kosten voor de periode van 1986 tot 2016 op zo’n 86 miljard US-dollar.

Wilt u meer lezen over Belarus, klik dan op de volgende link:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wit-Rusland