ANBI

Naam stichting:                   Stichting Vrienden van Belarus

 

Fiscaal nummer:                  8523.96.247

 

Bankrekening:                     IBAN: NL63 RABO 0109 160 878           BIC: RABONL2U

 

Contactgegevens:               Vrienden van Belarus

                                            p/a Klaaske Steenbergen

                                            De Stuw 14

                                            7921 VJ Zuidwolde

                                            secretariaat@vriendenvanbelarus.nl

 

Bestuurssamenstelling:      Henk Holtmaat                 Voorzitter.

                                            Klaaske Steenbergen       Secretariaat

                                           Johan Meijer                      Penningmeester

                                            Willem Eppinga                      Lid

                                            Lia de Groot                            Lid

                                                                                   

Ons beleidsplan:            Beleidsplan 2014 2017 Vrienden van Belarus

 

                                      

Ons beloningsbeleid:     Ons beleid is dat er geen vergoedingen plaatsvinden

                                       voor verrichte werkzaamheden van bestuursleden

                                       en/of vrijwilligers.

 

Onze doelstelling:          De stichting heeft ten doel het verstekken van hulp aan

                                       hulpbehoevende inwoners van Belarus.

                                       De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken

                                       door:

                                       * Het inzamelen, transporteren en verdelen van goederen aan
                                          hulpbehoevende inwoners van Belarus.

                                       * Het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van
                                          hulpbehoevende inwoners van Belarus.

                                       * Het organiseren van activiteiten ten behoeve van
                                          hulpbehoevende inwoners van Belarus.

Verslag uitgeoefende activiteiten in 2013:    

Financiële verantwoording 2013:

Verslag uitgeoefende activiteiten in 2014:

Activiteiten jaarverslag 2014

Financiële verantwoording 2014:

Verslag uitgeoefende activiteiten in 2015:

Jaarverslag activiteiten 2015

Financiële verantwoording 2015:

Financieel jaarverslag 2015

Verslag uitgeoefende activiteiten in 2016:

Jaarverslag activiteiten 2016

Financiële verantwoording 2016:

Financieel jaarverslag 2016

Jaarverslag activiteiten 2017

Financieel jaarverslag 2017

Jaarverslag activiteiten 2018

Financieel jaarverslag 2018