Landbouwprojecten

Er zijn diverse kleinschalige landbouwprojecten opgezet. Praktisch iedere school en elk internaat beschikt over een eigen lapje grond. Met behulp van kennis en materiaal uit Nederland nemen de opbrengsten per hectare enorm toe. Hierdoor verbetert de voedselsituatie en daarmee de gezondheid van de kinderen.

Landbouw project