SRK werkgroep Zuidwolde is nu Stichting Vrienden van Belarus

Al bijna twintig jaar is SRK Zuidwolde als werkgroep actief bij Stichting Rusland Kinderhulp. Wat begon in 1993 met het naar Nederland halen van kinderen uit Wit-Rusland (Belarus) als gevolg van de kernramp in Tsjernobyl, is in de loop van de tijd uitgebreid met het verbeteren van de leefomstandigheden van kinderen en ouderen in de gemeenten Senno en Sjoemilino in de regio Vitebsk in het noordoosten van Wit-Rusland. Daar werden vele grote en kleinere projecten uitgevoerd zoals het opknappen van de keukens bij school Obol, bij het bejaardentehuis in Misniwitschi, Leskovitschi school en het ziekenhuis in Senno, het verbeteren van de sanitaire ruimtes in het schoolinternaat in Senno, de school in Leskovitschi en het bejaardentehuis in Misniwitschi. Het laatste grote project – de bouw van een sterilisatie- en wasruimte bij het ziekenhuis in Senno – is bijna afgerond.

Ter financiering van alle activiteiten zijn velerlei acties ondernomen: sponsorfietstochten van (Wit-)Rusland naar Zuidwolde, een jaarlijkse bloembollenactie enzovoort. In de loop van de tijd is tussen SRK Zuidwolde en het hoofdbestuur van SRK verschil van mening ontstaan over de wijze waarop SRK Zuidwolde projecten in Wit-Rusland opzet en uitvoert. In goed overleg tussen het hoofdbestuur van SRK en de werkgroep Zuidwolde is besloten dat de werkgroep Zuidwolde vanaf 1 januari 2013 niet langer onder de vlag van SRK zal opereren, maar als een zelfstandige stichting ‘Vrienden van Belarus’ verder zal gaan. Met dezelfde doelstelling: verbetering van de levensomstandigheden van kinderen, ouderen en gehandicapten in Wit-Rusland.